Làm thế nào gửi ảnh sinh nhật bé lên Disney Junior

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách gửi ảnh sinh nhật bé lên Disney Junior. Nếu có thêm một chút may mắn sẽ được phát trên kênh Disney Junior. Nếu nhà ai có bé từ 2-7 tuổi mà nhà […]